От Георги Георгиев за Вас

Бъбречно-каменната болест в Европа е от 5-12%, а у нас тя е над 24%. Всеки втори българин преживява бъбречна криза и за сега не са открити подходящи методи за профилактика.Когато се зададе логичния въпрос, какво да се прави след литотрипсия или операция на камъни в бъбреците, за да не се образуват отново, най-често отговорът е: "Вашата профилактика тече в чешмата.".Не вярвам някой да е против лечебните и профилактични свойства както на минералната, така и на обикновената вода, но тук е мястото за създадената от Хисарският лечител методика за предотвратяване образуването на камъни в бъбреците. Тя по категоричен начин е доказала своята ефективност.Като се има предвид, че на световно ниво няма определено лекарство, което да спре образуването на камъни в бъбреците, че няма наука, която да е открила причините за образуването им, тази методика е една своеобразна "РЕВОЛЮЦИЯ" в областта на бъбречно-каменната болест. В основата на тази методика стои ЯРГ-95.